Kompleksowa obsługa prawna

W naszej działalności prawniczej nie koncentrujemy się wyłącznie na obszarach specjalistycznych. Doradzamy również firmom, instytucjom i podmiotom administracji rządowej oraz samorządowej w typowych sprawach związanych z ich bieżącą działalnością.

Doradztwo w tym zakresie obejmuje między innymi kwestie związane z funkcjonowaniem spółek handlowych, prowadzeniem sporów sądowych i administracyjnych, kwestiami kadrowymi, kontrolą i tworzeniem umów cywilnoprawnych, czy też problematyką prawa administracyjnego.

Usługi tego typu charakteryzują się nastawieniem na utrzymywanie bieżącej kontroli prawnej nad typowymi sprawami Klienta.

Print Friendly, PDF & Email