Specjalistyczne doradztwo prawne

Poza kompleksową ogólną obsługą prawną koncentrujemy się na kilku obszarach, w których szczególnie rozwijamy nasze kompetencje i doświadczenie prawne. Niezwykle interesujące są dla nas zagadnienia prawa energetycznego, odnawialnych i rozproszonych źródeł energii (prosument), jak i generalnie kierunki polityki klimatycznej i energetycznej UE i Polski.

W obszarze naszej specjalizacji leżą także regulacje prawa ochrony środowiska (wody, powietrza i ziemi) oraz zasad gospodarowania odpadami. Jesteśmy pewni, że nasze wsparcie prawne może efektywnie przyczynić się do sukcesu w wykorzystaniu dostępnych źródeł energii przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Najbardziej interesujące naszym zdaniem zagadnienia specjalistyczne publikujemy na blogu dostępnym na niniejszej stronie.

Print Friendly, PDF & Email