Zespół

Łukasz Strzelec/radca prawny

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach na przełomie lat 2005/2006, tytuł zawodowy uzyskał w 2006r., numer wpisu KT 2427.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe zdobyte przy obsłudze wielu podmiotów gospodarczych i administracyjnych, w różnych obszarach doradztwa prawnego, w tym w zakresie prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii; prawa wodnego, wodnościekowego; prawa regulującego gospodarkę odpadami; jak również prawa administracyjnego i samorządowego.

Posiada dodatkowe doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w korporacji międzynarodowej, w tym na stanowisku Kierownika Projektu, Kierownika Działu Prawnego, Biura Zarządu, Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej, członka Rad Nadzorczych spółek handlowych. Wieloletni prawnik i koordynator obsługi prawnej czołowej spółki energetycznej na Śląsku.

Jest założycielem i kierującym Kancelarią.

e-mail: lstrzelec@strzelec-kancelaria.pl


Anna Strzelec/radca prawny

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2001r. i aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach na przełomie lat 2005/2006, tytuł zawodowy uzyskała w 2006r., numer wpisu KT 2426.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe przy obsłudze podmiotów z branży koksowniczej i hutniczej, jak również w zakresie prawa procesowego, zdobyte podczas prowadzenia na rzecz Klientów Kancelarii sporów sądowych i administracyjnych. W Kancelarii zajmuje się również tematyką  prawa pracy i prawa spółek handlowych.

Doradza Klientom Kancelarii od początku jej założenia, tj. od roku 2011r., wcześniej związana z jedną z większych śląskich kancelarii prawnych, specjalizując się w problemach branży hutniczej.

e-mail: astrzelec@strzelec-kancelaria.pl


 Magdalena Śliwińska/radca prawny

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2015r. i aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach  w latach 2016-2018, tytuł zawodowy uzyskała w 2019r., numer wpisu KT 4230.

Z Kancelarią związana od 2015r. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w szczególności z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa własności intelektualnej), prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych i prawa spółek handlowych. Wspiera bieżącą działalność Zarządów oraz Rad Nadzorczych. Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

e-mail: msliwinska@strzelec-kancelaria.pl

 


Asystent biura

e-mail: biuro@strzelec-kancelaria.pl

Print Friendly, PDF & Email