Author Archives: administrator

pakiet klimatyczny a prawo

Pakiet klimatyczny. Komisja Europejska. Założenia strategiczne do 2030r.

22 stycznia 2014r. Komisja Europejska opublikowała propozycje nowych ram europejskiej legislacji w sprawie klimatu i energetyki na lata 2020 – 2030. Propozycje te zaostrzają politykę klimatyczną UE i zostały ostrożnie, jednak przychylnie przyjęte na forum Rady Europejskiej na posiedzeniu 21 marca 2014r. Komisja zaproponowała między innymi: podniesienie celu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w

Czytaj więcej

CO2. System ETS. Wydanie bezpłatnych uprawnień do emisji.

Po wielu miesiącach niepewności i wyczekiwania, w kwietniu br. zostały wydane na rachunki uprawnionych podmiotów bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla wytwórców energii jak i dla innych gałęzi przemysłu.   Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 27 Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych prowadzący instalacje, objęte systemem, którym przyznano uprawnienia do emisji,

Czytaj więcej

Prawo energetyczne. Kogeneracja. Przedłużenie wsparcia.

Po długim okresie oczekiwania znamy już kształt systemu wsparcia dla produkcji energii w tzw. kogeneracji wysokosprawnej (czyli równoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego). Nowelą do Prawa energetycznego, przedłużono, do dnia 31 czerwca 2019r., mechanizmy wsparcia dla produkcji kogeneracyjnej w źródłach węglowych i gazowych (dotychczasowe mechanizmy zapewniające wsparcie wygasły 31 marca

Czytaj więcej

wia-traki

OZE. Ostateczny projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów.

8 kwietnia 2014r. na posiedzeniu Rady Ministrów, przyjęto ostateczny – na etapie prac rządowych – tekst projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej jako ustawa o OZE). Projekt powinien zostać teraz skierowany do prac sejmowych. Projektowana ustawa będzie kompleksowo regulować m.in. zasady i warunki oraz mechanizmy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z OZE. Przeniesione

Czytaj więcej