Author Archives: LukaszStrzelec

Ochrona złóż kopalin o znaczeniu strategicznym

NOWELIZACJA PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO. OCHRONA STRATEGICZNYCH ZŁÓŻ KOPALIN W AKTACH PLANISTYCZNYCH GMINY. W dniu 17 sierpnia 2023r., Sejm przyjął nowelizację Prawa geologicznego i górniczego i niektórych innych ustaw, która przewiduje m. in. wzmocnione narzędzia egzekwowania ochrony strategicznych złóż kopalin, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ustawa została podpisana przez Prezydenta w dniu 1 września 2023r.,

Czytaj więcej

WIELKOOBSZAROWE TERENY ZDEGRADOWANE. BOMBY EKOLOGICZNE. PROJEKT USTAWY W SPRAWIE LIKWIDACJI ZAGROŻEŃ I POPRAWY STANU ŚRODOWISKA

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (pod numerem nr UD312) opublikowany jest projekt i materiały konsultacyjne dotyczące nowej ustawy o tzw. wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Myślę, że warto zapoznać się i obserwować prace nad projektem. W razie uchwalenia tej ustawy, może ona mieć istotne znaczenie dla procesów likwidacji kluczowych zagrożeń ekologicznych w Kraju, a także powodować powstanie

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach dotyczących okresu ważności zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Od dnia 17.11.22r. przestały obowiązywać przepisy COVID-owe, które wydłużały czas obowiązywania niektórych decyzji w okresie epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego. Nie musi to jednak być równoznaczne z zakończeniem obowiązywania Państwa decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Od dnia 18.10.22r., weszły bowiem w życie przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z

Czytaj więcej

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych wprowadzone w 2022r.

13 października 2022r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 807). Nowelizacja powyższa wprowadziła szereg nowych regulacji prawnych, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje w tym

Czytaj więcej

pexels-sharon-mccutcheon-1148998

Rok 2021! Szaleństwo tematów i masa sukcesów

Witamy Państwa w początku nowego roku 2022r. Nie da się ukryć i wstyd nam to przyznać, że nie byliśmy zbytnio aktywni na naszej stronie w zeszłym roku 2021r. To jednak wyłącznie dlatego, że pochłonęła nas codzienna praca nad wieloma bardzo ciekawymi sprawami prawnymi.  Zachęcamy do lektury podsumowania tych najważniejszych dla nas i dla naszych klientów

Czytaj więcej

STAN NADZWYCZAJNY A RYZYKO ODSZKODOWAŃ/COVID-19

STAN NADZWYCZAJNY A RYZYKO ODSZKODOWAŃ/COVID – 19 Szeroko dyskutowanym na scenie politycznej tematem są obecnie potencjalne skutki odszkodowawcze związane z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w Polsce. Ustalmy zatem, czy stan klęski żywiołowej generuje faktycznie po stronie Skarbu Państwa obowiązek zapłaty odszkodowań? Konstytucja RP, przewidując możliwość wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, wskazuje, że ustawą można określić podstawy, zakres i

Czytaj więcej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2020/EPIDEMIA COVID-19

W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19, w dniu 31 marca 2020r. zostały uchwalone, istotne dla obrotu gospodarczego przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. W konsekwencji, do obrotu prawnego weszło szereg regulacji prawnych o nadzwyczajnym  i incydentalnym znaczeniu dla otoczenia biznesowego, z których większość ma obowiązywać wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Wiele jednak

Czytaj więcej

law

NOWELIZACJA PROCEDURY CYWILNEJ

Dnia 21 sierpnia 2019r. weszły w życie niektóre przepisy dużej, zapowiadanej już od dłuższego czasu, nowelizacji procedury cywilnej (Dz. U. 2019r. poz. 1469). Ma ona w założeniu przyspieszyć i uprościć procedury, kładzie też nacisk na polubowne rozwiązywanie sporów. To dobry kierunek. Obawę jednak budzą te z nowych regulacji, które zamiast usprawniać zniechęcają i ograniczają stronę

Czytaj więcej

blue-bright-electric-216578

MECHANIZM ZAMROŻENIA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH W ROKU 2019, Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

W związku z realnym scenariuszem znacznego (kilkudziesięcioprocentowego) skokowego wzrostu cen energii dla jej odbiorców końcowych w bieżącym roku, w grudniu 2018r. Ministerstwo Energii przygotowało projekt ustawy, która miała za zadanie zablokować wzrost i ustabilizować ceny energii elektrycznej w Polsce (utrzymać na poziomie z 2018r.). W konsekwencji, 28 grudnia 2018r. uchwalono tzw. ustawę o cenach energii,

Czytaj więcej

black-and-white-clouds-landscape-584389

KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE-ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYTWÓRCY

Przepisy ustawy o odpadach nakładają na każdego wytwórcę odpadów szereg obowiązków oraz rygorystyczne zasady odpowiedzialności za właściwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami. Powszechną zasadą jest wyłączna odpowiedzialność wytwórcy za prawidłowość całego późniejszego procesu  gospodarki danym odpadem, tj. od jego wytworzenia do faktycznego unieszkodliwienia, co nie wyklucza oczywiście możliwości przenoszenia posiadania odpadów w trakcie tego procesu, z czym

Czytaj więcej