Author Archives: LukaszStrzelec

CZY PRZEJMUJĄC PUNKT ZBIÓRKI ZŁOMU BĘDZIESZ ZOBLIGOWANY UZYSKAĆ DECYZJĘ ŚRODOWISKOWĄ?

Przejęcie punktu złomu a obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i uzyskania decyzji środowiskowej. Podjęcie działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia administracyjnego. W niektórych przypadkach, jeżeli dodatkowo dane przedsięwzięcie gospodarcze można będzie zakwalifikować jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko przed uzyskaniem takiego zezwolenia konieczne jest przeprowadzenie postępowania w celu

Czytaj więcej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY ZA PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Odpowiedzialność za przerwy w dostawie energii elektrycznej – wina w kontrakcie czy delikt? Czy możliwe jest dochodzenie roszczeń za szkody spowodowane przerwą w dostawie energii elektrycznej, w przypadku gdy przerwa taka nie przekracza czasu dozwolonego przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo energetyczne? Jak postąpić w sytuacji, gdy dostawca energii zastrzegł w umowie, że nie odpowiada za

Czytaj więcej

OBOWIĄZEK USUNIĘCIA ODPADÓW SKŁADOWANYCH NIELEGALNIE. Wybrane zagadnienia prawne.

Właściciel nieruchomości gruntowej, na której znajdują się odpady (a nie jest to przy tym miejsce do tego celu przeznaczone, objęte określonym zezwoleniem administracyjnym) musi liczyć się z obowiązkiem usunięcia tych odpadów na własny koszt. Może się to zdarzyć nawet w wypadku, gdy odpady nie zostały wytworzone, ani porzucone przez aktualnego właściciela nieruchomości, tj. np. gdy nabył on działkę już

Czytaj więcej