Zmiany w przepisach dotyczących okresu ważności zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Od dnia 17.11.22r. przestały obowiązywać przepisy COVID-owe, które wydłużały czas obowiązywania niektórych decyzji w okresie epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego. Nie musi to jednak być równoznaczne z zakończeniem obowiązywania Państwa decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Od dnia 18.10.22r., weszły bowiem w życie przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, które wprowadzają narzędzie przedłużenia terminów obowiązywania części decyzji dotyczących gospodarki odpadami.

Posiadane zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów, nie wygaśnie do końca 2025r. z uwagi na upływ terminu jego obowiązywania, jeśli:

  • posiadacz w ciągu 3 miesięcy przed upływem terminu ważności decyzji złoży wniosek o wydanie nowej decyzji (dotyczy osób, które jeszcze nie złożyły takiego wniosku, a ich dotychczasowa decyzja wygasa po 18.01.23r.), albo
  • posiadacz złoży wniosek o wydanie nowej decyzji, w terminie obowiązywania decyzji dotychczasowej (dotyczy osób, które jeszcze nie złożyły wniosku, a ich dotychczasowa decyzja wygasa przed 18.01.23), albo
  • przed 18.10.22r. posiadacz złożył już wniosek o wydanie nowej decyzji, której termin ważności upływa po 18.10.22r.,

– chyba że wcześniej zakończona zostanie sprawa o wydanie nowej decyzji.

Print Friendly, PDF & Email